Natuurgeneeskunde voor

Dieren

In mijn praktijk werk ik als natuurgeneeskundig diertherapeut. Dit houdt in dat lichaam, geest, gedrag en omgevingsfactoren als samenhangend geheel gezien worden.

Vanuit de natuurgeneeskundige visie werken we veel met het zelfgenezend vermogen. Het lichaam kan zichzelf namelijk vrijwel altijd terug in balans brengen, mits wij zorgen voor de juiste omstandigheden. 

Je kan bij mij terecht met alle dieren, van kleine huisdieren tot landbouwhuisdieren. Diereigenaren maken vaak een afspraak met mij, wanneer de dierenartsen het antwoord niet meer weten. Maar ook steeds meer mensen zien de kracht en de voordelen van de natuurgeneeskundige behandeling in en komen eerst naar mij alvorens ze een reguliere behandeling inzetten. De natuurlijke behandeling kan namelijk ingezet worden bij alle klachten waarmee men ook naar de dierenarts zou gaan. 

De natuur- en reguliere geneeskunde hoeven helemaal geen concurrenten van elkaar te zijn. Deze twee verschillende behandelwijzen kunnen elkaar juist goed aanvullen. De werkwijze van deze twee is alleen erg verschillend. Bij de reguliere geneeskunde wordt vaak alleen gekeken naar de klachten afzonderlijk van elkaar en worden enkel de symptomen bestreden. De reguliere medicatie die hiervoor wordt gebruikt zorgt vaak voor bijwerkingen op lange of korte termijn.

De natuurgeneeskunde kan de bijwerkingen van reguliere medicatie verminderen en ook ondersteunend werken na een vaccinatie of operatie. 

Als natuurgeneeskundige is het daarnaast mijn taak om naar de totale gezondheid van uw dier te kijken en de klachten juist aan elkaar te koppelen. Ik ga op zoek naar de oorzaak van de klachten.

Mocht het nodig zijn, dan zal er ook altijd communicatie zijn tussen jouw dierenarts en mij als natuurgeneeskundig therapeut.

Tijdens het consult wordt er naar alles gekeken wat van invloed zou kunnen zijn op de klachten van het dier. Voorbeelden hiervan zijn: omgeving, ziektegeschiedenis, medicijngebruik, erfelijke belasting, voeding, huisvesting en sociale interactie. Er zijn veel verschillende factoren die de gezonde balans in het lichaam kunnen verstoren en ziekte wordt in de natuurgeneeskunde gezien als een reactie op deze verstoring. 

De oorzaak van de klacht(en) wordt vervolgens behandeld met natuurlijke middelen, het treffen van maatregelen, gedragsadviezen en/of voedingsadviezen

Klachten die ik vaak zie in de praktijk:

 • Agressie
 • Verlatingsangst
 • Bewegingsproblemen
 • Jeuk
 • Schijnzwangerschap
 • Hotspots
 • Onrust
 • Spijsverteringsproblemen
 • Hormonale problemen
 • Ouderdomsklachten
 • Epilepsie
 • Overgewicht
 • Onzindelijkheid
 • Oorontsteking
 • Ontstoken anaalklieren
 • Allergieën
 • Blaasgruis
 • Chronische aandoeningen
 • Klachten na ziekte, vaccinatie of operatie
Ik streef naar een natuurlijke behandeling in de eerste plaats en een reguliere behandeling wanneer het niet anders kan.  
KIES VOOR DE NATUURGENEESKUNDE ALS…

Je al oneindig veel dierenartsen en specialisten hebt bezocht en dit tot onvoldoende resultaat heeft geleid

De natuurgeneeskunde gaat vaak net een laagje dieper en koppelt meerdere klachten aan elkaar. Omdat ik kijk naar de fysieke, mentale en energetische gesteldheid komen er vaak nieuwe inzichten in het klachtenpatroon. 

Je een individueel behandelplan wilt. Speciaal afgesteld op het karakter en lichaam van jouw dier.

Vanuit de natuurgeneeskunde wordt ieder dier als individueel gezien. Daarom is elk behandelplan anders. Zo heeft bijvoorbeeld de ene hond met jeuk baat bij andere voeding en een ander bij kruiden om de lever te ondersteunen.

De klachten steeds weer terugkomen en de behandeling niet aanslaat

Vanuit de reguliere behandeling worden alleen de symptomen bestreden, er wordt bijvoorbeeld antibiotica voorgeschreven bij een blaasonsteking. Ik zoek naar de onderliggende oorzaak van die ontsteking en behandel deze. Dit zorgt ervoor dat klachten minder vaak terugkomen.

Je jouw dier niet onnodig wilt belasten met medicatie

“Natuurlijk waar het kan, regulier waar het moet” – Silverlinde

Ik ben niet ‘tegen’ het gebruik van reguliere medicatie. Maar zolang klachten op een natuurlijke manier behandeld kunnen worden gaat daar altijd mijn voorkeur naar uit. Op deze manier wordt het lichaam niet onnodig belast met chemische stoffen en is er geen kans op bijwerkingen (op de korte of lange termijn).

Je de oorzaak wilt aanpakken in plaats van alleen de symptomen

Ik ben ervan overtuigd dat er achter iedere klacht/ziekte een oorzaak zit. Zodra deze aangepakt wordt, zullen ook de klachten verdwijnen en wegblijven op langere termijn.

 

Je een eerlijk advies wilt zonder belangenverstrengeling van fabrikanten

Mijn advies is altijd onafhankelijk en vanuit mijn liefde voor jouw dier. Ieder behandelplan is anders en ik raad alleen aan wat uw dier écht nodig heeft. Ik heb geen samenwerkingen met fabrikanten of voermerken.

Je een second opinion wilt

Het is altijd goed om verder te kijken dan de diagnose van één dierenarts of specialist.

Vooral omdat ik alle symptomen aan elkaar koppel en niet los van elkaar zie, geeft dit vaak hele andere inzichten.

Je problemen liever wilt voorkomen dan genezen

Inzicht krijgen in gezondmakende en ziekmakende factoren is cruciaal in het voorkomen van ziektes. Investeren in de balans in het lichaam, in plaats van wachten tot er klachten zichtbaar worden.

"Ik zou het zeker aanraden om een afspraak met Celine te maken, vooral ook omdat je veel leert over je dier. Zelfs wij, na al jaren honden te hebben gehad, kregen toch weer nieuwe tips waardoor je je hond nog beter kunt verzorgen." - Monica over haar hondje Tedde

Meer over mij

Mijn werkwijze

Therapieën

Tarieven

Ervaringen